О НАМА - SSOP

Go to content

Main menu

О НАМА

ССОП

O NAMA                                                 НАСЛОВНА / O NAMA / ORGANIZACIJA / MANIFESTACIJE / DOKUMENTACIJA

    

   
Физичка култура представља делатност човека која у оквиру својих подручја (физичко васпитање, спорт и рекреација) омогућава трансформацију личности од стварног у могуће. Физичком вежбом хранимо свој организам свежом, незагађеном и надасве здравом храном, којом душа и тело постају чистији и јачи. Трудимо се да умањимо ефекте ''седеће културе'' а виртуелни свет и игре на компјутеру заменимо стварним играма које задовољавају биолошке и физиолошке потребе људи, развијају дух и тело и чине човека срећним.
                            

    
Спортски клубови у нашој општини нуде значајан број спортских грана које можете изабрати за активно бављење спортом. Пажња се поклања систему школског спорта и нарочито у спортско-рекреативним активностима намењених сваком појединцу у тренуцима доколице, а који су лако доступни и потпуно бесплатни.
                                           
    
Пројекат "Играј за живот изабери спорт – Спортско лето" оцењен је од стране Мнинистарства омладине и спорта РС као активност која је компатибилна са активностима из Акционог плана Стратегије развоја спорта за период 2009-2013 год. Програм спада у групу Системских иницијатива, јер својом реализацијом обухвата већи број Стратегијом дефинисаних Стратешких области националног спорта: Рекреативни спорт, Спорт деце и омладине и Спорт у локалним заједницама.’ Из ''Спортског лета'' произашла је и ''Спортска зима'' која се веома успешно организује током зимског распуста а намењена је ученицима основних и средњих школа за време школског распуста.
       
                                          
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН


 • Спортски савез општине Параћин  (у даљем тексту: ССОП) представља савез удружених спортских организација, друштава, клубова, удружења и гранских савеза са територије општине Параћин.

 • У Савез се могу удружити и стручна удружења у области спорта, установе и организације за обављање спортске делатности, спортска друштва, спортске организације које немају свој општински грански савез и друге заинтересоване организације из области спорта, које имају своје седиште на територији општине Параћин (чл.1. Статута Савеза).

 • Спортски савез општине Параћин један је од 94. општинских спортских савеза који заједно са 74. гранских савеза и 13. удружења чине једну од највећих невладиних организација на Балкану - Спортски савез Србије, у чијим оквирима делује више од 12.000 клубова.

 • Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја конкретног спорта, организују такмичења за која су надлежни и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим Статутом, нормативним актима, одлукама и плановима, те истоветним документима Савеза и надлежног гранског савеза.

 • Организација и рад чланова Савеза уређује се Статутом чланова Савеза, у складу са позитивним прописима и нормативним актима савеза и надлежног гранског савеза.                               

                                                                                                                                                                                                                                              

САВЕЗ ЧИНИ
                                                                  

 • 63. добровољно удружених спортских организација (директно и индиректно чланство).

 • У општини Параћин заступљене су следеће спортске гране: пливање, гимнастика, атлетика (базични спортови) фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, ватерполо, карате, стони-тенис, оријентиринг, плес, роњење, ваздухопловство, спортски риболов, шах, планинарство, ауто-мото, кендо, стрељаштво, школски спорт, спорт особа са инвалидитетом, док активности из области спортске рекреације ССОП непосредно  реализује и планира  у сарадњи са појединим спортским организацијама (''Спорт за све'' - посебна област физичке културе).

 • Укупан број регистрованих спортиста укључених у системе такмичења надлежних гранских савеза је 2.687. По категоријама: 375. пионира, 611. кадета, 149. јуниора и 1.489 сениора. Број нерегистрованих спортиста је такође значајан и варијабилан. Регистровани спортисти такмиче се у систеима тамичења које воде републички - национални грански савези.

 • Спортске организације које се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, морају бити чланице националног гранског спортског савеза који остварује општи интерес у Републици Србији, на основу акта министра надлежног за спорт и да се бави спортском дисциплином из гране спорта која је од посебног значаја за Републику Србију.

 • Са регистрованим спортистима раде стручно оспособљена лица - тренери са законом прописаном лиценцом, којих у оквиру спортских организација на територији општине Параћин има укупно 221.

 • У систему школског спорта који се реализује кроз надлежност Савеза за школски спорт општине Параћин и под покровитељством Министарства омладине и спорта РС прође око 2.300 учесника.АКТИВНОСТ САВЕЗА


 • Савез континуирано на основу својих аката и предлога спортских организација чланица, врши стипендирање перспективних спортиста општине Параћин и додељује новчану помоћ перспективним спортистима општине Параћин чиме се перспективним спортистма даје снажна подршка  у даљем спортском усавршавању. Сагласно Правилнику ССОП о стипендирању перспективних спортиста општине Параћин и на основу предлога самих спортских организација, стипендира се 18. до 20. спортиста општине Параћин сваке календарске године.

 • Нови закон о спорту (чл.17 ст.1, ст.2.) прописује утврђивање опште и посебне здравствене способности за обављање спортских активности односно делатности. Способност процењује надлежна здравствена установа у овом случају Дом здравља Параћин. Трошкове лекарског прегледа по коме се несметано обављају лекарски прегледи спортиста (чл.17 ст.6.) сносе спортске организације односно спортиста такмичар. Међутим, уговорним односом Савеза са Домом здравља Параћин лекарски прегледи спортиста су ипак за спортске организације бесплатни јер их плаћа Савез.

                                                                                                            

 • Дуги низ година у нашој општини школске фискултурне сале после часова редовне наставе (сагласно закону о спорту чл.143.ст.4) чл.137.ст.1.тач.15)) окупљају значајан број деце која се баве спортом, чиме се стварају услови за унапређење спорта у школи и спортским организацијама. Уговорном сарадњом Савеза са основним и средњим школама наше општине, на овај начин обезбеђују се термини за рад са млађим категоријама клубова. Повезаност школа и такмичарског спорта увећава обим популације деце која се баве спортом и омогућује сталну регрутну базу спорстким организацијама. Савез по приоритетима препознатим од стране школа, преноси финансијска средства строго наменски за куповину спортске опреме и спортских реквизита. На тај начин поправља се квалитет редовних наставних и ваннаставних активности школе и унапређује развој система школског спорта.

                                                       

 • Савез за школски спорт општине чија је надлежност реализација система школских спортских такмичења, прописаног од стране Министарства омладине и спорта.  Параћински Савез за школски спорт обавља и функцију Координатора школског спорта Поморавског округа, добијену од стране Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије. Спортски савез општине Параћин једини у Поморавском округу има формирани Савез за школски спорт општине Параћин још 2004 године.

 • Критеријумима за избор спортисте и спортске екипе године, Комисија Савеза, састављена од стране спортских новинара и чланова Управног одбора проглашава на крају календарске године: најбољег најмлађег спортисту, најбољег младог спортисту, најбољег сениора, најбољу младу екипу, најбољу сениорску екипу (у мушкој и женској конкуренцији), најбољег спортског радника, додељује награду за допринос развоју параћинског спорта (награда за животно дело), признања спортским организациама које обележавају значајне јубилеје. Посебно се годинама уназад награђују и сви победници по спортовима у систему школског спорта који су на општинским такмичењима постигли значајне резултате. Додела оваквих признања представља мотивацију за спортисте Параћина да стреме ка што бољим спортским резултатима.

 • Значајна пажња се поклања спорту особа са инвалидитетом – параспортистима. Спорт особа са инвалидитетом је оптерећен многим проблемима. Активности спортиста са инвалидитетом су више плод ангажовања појединаца него системског деловања организација које се баве овом делатношћу и знатно су изнад услова у којима су остварени. Тренутно у Републици Србији постоји већи број асоцијација републичког нивоа које се баве организовањем вежбања и такмичења параспортиста.  Недефинисане су надлежности асоцијација и савеза који се баве спортом особа са инвалидитетом и најчешће немају никакву међусобну комуникацију и сарадњу. Није одређена институција преко које би се финансирао целокупан спорт особа са инвалидитетом већ се финансирају од стране два министарства. Савез на локалу кроз разне акције и манифестације улаже значајне  напоре да се продуби свест о бављењу спортом особа са инвалидитетом пре свега, као и свест других лица која морају учинити напоре да се створе сви неопходни услови и подстакну особе са ивалидитетом да бавељење спортом постане њихова свакодневна појава, саставни део живота и евентуална радна терапија. Савез је 2010. године формирао ККуК ''Тигар'' на захтев особа са инвалидитетом и значајно подржао њихово бављење спортом кроз редовни и посебан програм. Нарочите резултате са ККуК постижемо организацијом ''Дана параспорта'' у склопу манифестације ''Спортско лето'' у централној градској улици затвореној за саобраћај. Од спортских дисциплина заступљени су: баскет, седећа одбојка на ламинатној подлози, обарање чуњева, стони тенис и шах. 2014. године одржано је такмичење кошаркаша у колицима на специјалној ФИБА подлози у склопу манифестације ''Спортско лето'' што је турнир подигао на максимални ниво услова за организацију такмичења кошаркаша у колицима икада одржаног у Србији. Значајна је и организација клуба поводом обележавања Дана општине Параћин реализацијом турнира ''Трофеј Параћина''.

 • Рачуноводствени сервис Савеза успешно обавља књиговодствене услуге за значајан број чланица. Без обзира да ли су спортске организације чланице Спортског савеза општине Параћин или то нису, свака спортска организација са територије наше општине може благовремено добити потребну информацију.

                                                                                                                                                                                                                                                  

С обзиром на кадровску структуру Стручне службе Спортског савеза Параћин која обухвата: секретара, књиговођу и административног радника сматрамо да је значајан успех службе следеће:   
                                                                                                                                                                                                                         
- ефикасан и обиман рад на пољу развоја спортске рекреације непосредном организацијом и реализацијом  манифестација од значаја за општину;
- ефикасна сарадња са чланицама Савеза по питању реализације спортско-рекреативних активности од значаја за општину;
- ефикасна сарадња са свим чланицама Савеза по питању решавања тренутних, пре свега финансијских проблема;
Стручна служба Савеза – књиговодство, прати и примењује важеће законске прописе, пружа књиговодствене услуге за 16. спортских организација.
Служба врши исплате по одлукама њихових органа, израђује периодичне извештаје и завршне рачуне, обрачуне и исплате по налогу овлашћених лица спортских организација, обрачуне и исплате законских обавеза по основи пореза и доприноса, исплате аматерских спортских стручњака, стручњака у спорту итд.
                           

                                                                                          
ЦИЉ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

                                   

 • је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Параћин и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

 • промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;

 • обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и параспорта (спорта инвалидних лица);

 • обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом.


ЛОГО СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИННапомена: Лого ССОП се може користити само уз сагласност савеза.


 
Back to content | Back to main menu