Јавне набавке - СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Title
Go to content
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОД.

ТРОШКОВИ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СПОРТСКЕОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПОСЛОВНУ 2019 год.

Позив за подношење понуда    = Преузми =ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СПОРТСКЕОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УСЛУГА МАРКЕТИНГА, ТРОШКОВА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УСЛУГА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА (ОЗВУЧЕЊА) ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПОСЛОВНУ 2019 год.

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ХИГИЈЕНУ СПОРТСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПОСЛОВНУ 2019. ГОД.

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА ЗА ТРОШКОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ТАКМИЧЕЊУ

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА ЗА ОСИГУРЊЕ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА – НА МАНИФЕСТАЦИЈИ СПОРТСКО ЛЕТО И СПОРТСКА ЗИМА

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПОНУДА ЗА ОСИГУРЊЕ OПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =
Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА ПЕХАРА И МЕДАЉА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА МАЈИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПОСЛОВНУ 2019

Позив за подношење понуда    = Преузми =НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Позив за подношење понуда    = Преузми =МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ДЕКОРАЦИЈА БАЛОНИМА

Позив за подношење понуда    = Преузми =МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ „СПОРТСКО ЛЕТО 2019“

Позив за подношење понуда    = Преузми =МАРКЕТИНГ – АНГАЖОВАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ЗАБАВНОМ ДЕЛУ „СПОРТСКОГ ЛЕТА 2019“

ОБАВЕШТЕЊЕ    = Преузми ="ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СПОРТСКЕОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН" ЗА ПОСЛОВНУ 2019 год.

Позив за подношење понуда    = Преузми =


ПЛАН НАБАВКИ ZA 2024. ГОДИНУ   = Преузми =

Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин. Забрањено неовлашћено коришћење.СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ул. Бранка Крсмановића 45, 35250 Параћин

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:
ПИБ: 101097820
Матични број: 7364750

КОНТАКТ:
Тел. / Факс:        +381 35 563 892
Књиговодство   +381 35 563 377


Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин.
Back to content