АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Измена конкурса стипендије
23. Maj 2016


СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

о б ј а в љ у ј е

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

спортиста такмичара аматера општине Параћин за спортско усавршавање у 2016. год.

  Конкурс је објављен у средствима јавног информисања општине Параћин и на сајту  Спортског савеза општине Параћин.

Измене и допуне се односе на део IV  Јавног позива.

IV  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Део који се односи на рок за подношење пријаве који гласи:

 

  • Рок подношења пријаве је 10. дана од дана објављивања Конкурса. КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН од 14.05.2016 до 23.05.2016 године до 15,00 часова  с тим да се изузетно, у посебно оправданим случајевима из чл. 114. ст. 3. Закона о спорту програми могу прихватити и када су поднети после овог рока.

            Мења се и сада гласи:

  •  КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН од14.05.2016 до 30.05.2016 године до 15,00 часова) с тим да се изузетно, у посебно оправданим случајевима из чл. 114. ст. 3. Закона о спорту програми могу прихватити и када су поднети после овог рока.
  • Образац поступања се мења сагласно продужењу рока.
  • Рок за достављање предлога се продужава из разлога немогућности издавања свих тражених потврда које се захтевају новоусвојеним критеријумима за стипендирање Спортског савеза општине Параћин (сагласност оба родитеља оверену у складу са законом, уверење о пребивалишту)

 

Овде преузми цео документ

 
Back to content | Back to main menu