АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Rok za dostavljanje Predloga Godišnjih programa za 2019 god.
10. April 2018


Poštovani,

Podsecamo Vas da je rok za dostavljanje Predloga Godišnjih programa za 2019 god. Sportskom savezu opštine Paraćin do 20. aprila tekuće godine- dakle još deset dana! Molimo Vas nemojte kasniti jer se dokumentacija zavodi do navedenog datuma i nakon toga ne prima. Takođe Vas obaveštavamo da ne čekate zadnji dan roka da bi ste nas konsultovali jer se stvara nepotrebna gužva i smanjuje vreme koje za Vas možemo izdvojiti.

Obaveštavamo Vas da neizostavno pre dostavljanja dokumentacije u paprinoj formi SVU DOKUMENTACIJU DOSTAVITE MEJLOM na službeni mejl SSOP kako bi smo istu pregledali i obavestili Vas o eventualnim propustima.

Dokumentacija se saglasno Javnom pozivu opštine Paraćin dostavlja ISKLJUCIVO na propisanim obrascima koji su sastavni deo Pravilnika o odobravanju finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta opštine Paraćin.

Pravilnik sa obrascima koji ga prate možete skinuti sa sajta Opštine Paraćin, Sportskog saveza opštine Paraćin i nalaze se u prilogu ovog mejla. Svaki deo obrasca mora biti popunjen na način kako se zahteva i na svako pitanje treba dati odgovor! (čl.11. Pravilnika). NIJE DOZVOLJENO MENJANJE OBRAZACA i o tome molimo Vas vodite računa.

Članom 16. Pravilnika propisano je šta se dostavlja od dokumentacije (pročitati ovaj član - naznačen u prilogu mejla crvenim slovima).

1) Obrazac 1 – Predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta;

2) Obrazac br. 12- Primer propratnog pisma;

3) Odluka nadležnog organa kluba o usvajanju Predloga godišnjeg programa za 2019. (videti svoj statut)

4) Uz predlog programa, podnet na propisanom obrascu, podnosi se dokumentacija utvrđena ovim pravilnikom i druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost Zakonom i ovim pravilnikom propisanih bližih kriterijuma za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta

5) Obrazac br.13. Pisana Izjava lica ovlašćenog za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa da ne postoje prepreke iz člana 5. ovog pravilnika

6) Dostaviti u traženom roku do 20. aprila. Predlog programa mora biti jasan,precizan i sa verodostojnim podacima.

7) Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u tri primerka u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, s tim da obrazac predloga programa treba biti dostavljen i u  elektronskoj formi (CD, fleš). Dokumentacija se dostavlja na adresu Sportskog saveza opštine Paraćin (ul.Branka Krsmanovića br.45). Prednja strana koverte sa predlogom programa mora sadržati najmanje sledeće podatke; 1) naziv godišnjeg/posebnog programa kojim se zadovoljavaju potrebe  i interesi građana u oblasti sporta; 2) naziv podnosioca predloga; 3) adresa podnosioca predloga; 4) naziv programa; 5) napomenu da se ne otvara pre isteka roka iz javnog poziva (kod posebnih programa).

NAPOMENA VEZANO ZA OBRAZAC BR.1.:
DEO 1. Obrasca br. 1. su podaci Sportskog saveza opštine Paraćin.
DEO 2.
Obrasca br. 1.  - Podaci o nosiocu programa, naglašavamo moraju biti tačni i molimo Vas da o tome vodite računa kao i da popunjavate sve tražene podatke (odgovornost zastupnika).
D
EO 4. Obrasca br. 1. pod nazivom: PRILOZI UZ PREDLOG PROGRAMA, štiklirate naniže kolonu u delu  Predlagač programa  (označiti X). Označavate dokumentaciju koju prilažete a prilaže se celokupna dokumentacija koja se kolonom zahteva! Nevažeći statuti i rešenja APR koja ne prate donošenje novog Zakona o sportu (Sl.Gl. br.10. od 8.februara 2016 god.) nisu prihvatljivi i rizikujete da vam Predlog bude odbačen! Dakle dokumentacija mora biti nakon donošenja zakona.
Kompletna dokumentacija BIĆE DOSTAVLJENA OPŠTINI dok će SSOP iskopirati ono što od dokumentacije ne poseduje a trebalo je dostaviti.
DEO 3.
Obrasca br. 1. popunjava SSOP dakle taj list ostavlja se prazan.
U DELU 2/1 
Obrasca br. 1. OBAVEZNO  PROČITATI  NAPOMENU NA OBRASCU!

 

Dokumenta:

JAVNI POZIV sportskim organizacijama da dostave predloge godsnjeg programa za 2019

OBRASCI

Pravilnik o finansiranju


Za sve informacije molimo pozovite kancelariju SSOP na broj telefona 035/563-892.

 
Back to content | Back to main menu