АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Обављање лекарских прегледа спортиста на територији општине Параћин
26. Septembar 2017


Поштовани,

овим дописом још једном желимо да апелујемо на сва овлашћена лица спортских организација и све спортисте са територије општине Параћин, 

да  крајње озбиљно и одговорно схвате законску одредбу која захтева - прописује обављање лекарског прегледа спортисте. 

Законска и подзаконска акта Републике Србије у области спорта са актима надлежних националних гранских савеза дефинишу врсте и начине обављања 

лекарских прегледа спортиста. 

 

У свему претходно реченом ипак најважнији је здравствени статус спортисте који не сме бити изложен спортском напрезању и наступу на такмичењу уколико 

му претходно  на законом прописани начин  није утврђена здравствена способност.

 

- Надлежна здравствена установа јесте здравствена установа у којој се обавља делатност спортске медицине и која има специјалисту 

спортске медицине

- Дом здравља Параћин односно служба Спортске медицине која обавља лекарске прегледе спортиста има: одговарајуће здравствено 

особље - специјалисте спортске медицине, одговарајући простор, медицинско-техничку опрему и значајно финансијски у погледу набавке 

материјала партиципира у цени прегледа - што резултира квалитетним прегледом и изузетно ниском ценом прегледа у округу а вероватно 

и шире; 

- Као што сте упознати претходним дописима, Дом здравља Параћин кориговао је цену лекарског прегледа спортисте 

са територије општине Параћин; 

- Цена лекарског прегледа спортисте је симболична и износи 300,00 ( три стотине) динара по једном обављеном прегледу и при том обавља се

у складу са свим законским и подзаконским актима;

- Још једном подвлачимо: Служба спортске медицине обавља утврђивање опште здравствене способности у складу са одредбама  

- Закона о спорту РС ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2012) који морају да се поштују!

 

Упозоравамо све законом и статутом овлашћене представнике спортских организација, да се одговорно односе према здрављу спортиста у њиховој 

надлежности, јер када се немила ситуација догоди одговорност је само Ваша. 

 

Својим законским поступањем и личним примером морате едукативно и превентивно деловати. 

Не утврђивањем законом прописаног здравственог статуса спортисте пре спортских такмичења, односно својим законским не поступањем у том смислу, 

доводите у опасност живот спортисте и тога морате бити свесни.

Не обављање лекарских прегледа у ситуацији када је општина Параћин обезбедила идеалне услове  је недопустиво и неће се на даље толерисати. 

Учинићемо све да се овакво поступање спречи у то будите уверени.

 

На крају апелујемо још једном да будете одговорни, савесни и свесни последица одступања од свега претходно реченог односно да водите рачуна о 

здравственом статусу својих спортиста у складу са законом, нарочито о начину утврђивања здравствене способности својих спортиста. 

 

Подсећамо, Закон о спорту у Члану 19. став 6. предвиђа да: ''су трошкови утврђивања здравствене способности (из ст.1,2 и 5 овог члана) за малолетне 

спортисте узраста од 6. до 14. година обухваћени обавезним здравственим осигурањем у складу са законом, када се здравствена способност утврђује 

у здравственој установи.''

 

Казнене одредбе закона о спорту:

 

Закон о спорту РС ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) прописује казне за непоштовање одредби као и инспекцијски надзор у том смислу. 

Чл. 175  ст. 1. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) предвиђа новчану казну  500.000,00 – 2.000.000,00 динара за прекршај спортске 

организације или другог правног лица и казну  50.000,00 до 150.000,00 дин. за одговорно лице спортске организације ако:   

 

- дозволи учешће на такмичењу спортисти такмичару, односно спортском стручњаку коме није утврђена здравствена способност;

- обавља утврђивање здравствене способности спортиста или спортских стручњака супротно одредби чл.19.ст.4 (општа и посебна 

зд.способност) и овог закона.

 

Молимо Вас дакле, да након овог дописа лекарски преглед обављате у служби Спортске медицине Дома здравља Параћин. 

Специјалисти спортске медицине ДЗ ће Вам благоверменим заказивањем лекарских прегледа помоћи у процедури њиховог обављања.

Још једном наглашавамо, само поштовањем закона у овом смислу могу се предупредити потенцијалне немиле ситуације на спортским 

теренима, чији смо чести сведоци у новинским натписима. 

 

 

Марко  Јовановић, председник Спортског савеза Општине Параћин

 
Back to content | Back to main menu