АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Спортско лето 2017 - Оглас
5. Maj 2017


На основу члана 137 ("Службени гласник РС", бр.10/2016), Правилика о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта (''Службени гласник РС'' бр. 64/2016), Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта јединице локалне самоуправе - општине Параћин (скупштинa општине, 28.12.2016 год) и Уговора о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине араћин са Општином Параћин бр.400-310/2017-I

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  (ССОП)РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРОГРАМ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПАРАЋИН               

 

Локални спортски догађај у 2017. год – ''Спортско лето 2017'' под слоганом ''Играј за живот - изабери спорт!''                                                                                         

ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА  утврђена законом на коју се програм односи: Годишњи програм ССОП за 2017 год./ организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – чл. 137. ст. 1. тач. 3).

 ЈАВНИ ПОЗИВ:

Организација спортских такмичења и развојних манифестација од посебног значаја за општину ПараћинЛокални спортски догађај у 2017. год. ''Спортско лето 2017'' под слоганом ''Играј за живот - изабери спорт!''-

 

- Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – Закон о спорту (Сл.Гл.Рс. бр.10/2016 ) чл. 137. став 1. тач. 1);

 

- Спречавање негативних појава у спорту;                                                              

 
Back to content | Back to main menu