АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Допис - пререгистрација
17. Februar 2017


Овим дописом желимо да вам још једном скренемо пажњу да још увек важи законска обавеза за усклађивање документације са новим Законом о спорту РС.

 

Постојеће организације у области спорта које НИСУ ПОДНЕЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ЗАКОНСКОМ РОКУ, ОДНОСНО НЕ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ПРИОРИТЕТА ПО ПРЕТХОДНО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА, ДУЖНЕ СУ ДА неизоставно изврше усаглашавање са Законом и поднесу Агенцији за привредне регистре РС пријаву и документацију за упис промене података и докумената. Напомињемо да након истека законског рока од годину дана од дана доношења новог закона о спорту (''Сл.Гл.Рс'' бр. 16/2016 који је ступио на снагу 16. фебруара 2016. год) Агенција наплаћује накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа („Службени гласник РС”, бр.119/13 и 138/14).  Код усаглашавања још једном напомињемо морате водити рачуна о чл. 33. Закона о спорту (сукоб интереса).         Спортске организације које остварују чланство у Спортском савезу општине Параћин обавезне су да доставе пример свог Статута усклађен са Законом о спорту заједно са решењем АПР, и са свим потребним одлукама и евентуалним променама до којих је дошло.

 
Back to content | Back to main menu