АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Допис спортским организацијама
08. Februar 2017


 Овим дописом желимо да вам још једном скренемо пажњу на одређене рокове који произилазе 

из одредби Закона о спорту РС (''Службени гласник РС'' бр.10. од 8. фебруара 2016.год.). 

Члан 181.закона: '' Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе своју организацију,

 рад и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 

закона. (до 16.фебруара 2017.год)

Постојеће организације у области спорта које треба да ускладе своју организацију рад и 

опште акте са одредбама овог закона, дужне су да ускладе своје опште акте и 

Агенцији за привредне регистре РС поднесу пријаву и документацију за упис промене података и 

докумената у наведеном року без плаћања накнаде. 

Постојеће организације у области спорта које поднесу Агенцији пријаву и документацију за упис 

промене података и докумената по истеку рока платиће накнаду у складу са Одлуком о накнадама

за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 119/13 и 138/14). '' 

 

Потребно је да што хитније у том смислу извршите усклађивање својих статута са статутима 

надлежних националних гранских савеза у којима остварујете чланство. 

Ваши статути морају бити усаглашени са њиховим статутима па је процедура таква да од вашег 

надлежног националног гранског савеза затражите модел статута, прилагодите га вашим потребама

 и што хитније сазовете скупштину на којој ћете статут усвојити а затим послати 

АПР (Агенцији за привредне регистре РС) http://www.apr.gov.rs/.

Пример Статута усклађен са Законом о спорту потребно је одмах доставити заједно са примљеним

решењем АПР, са свим потребним одлукама и евентуалним променама Спортском савезу општине

 Параћин/ фудбалски клубови Фудбалском савезу општине Параћин. 

 
Back to content | Back to main menu