АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Обавештење
02. Februar 2017


Обавештавају се спортске организације о следећем:

1. По основу преузетог Решења у Општинској управи Параћин, потребно је да попуните

Образац бр.1.  (у складу са Решењем). Образац 1. се налази у прилогу овог мејла са свим

осталим обрасцима које у будуће треба користити. Обавезно предвидите лекарске прегледе

својих регистрованих спортиста јер Спортски савез општине Параћин више неће

покривати трошкове лекарских прегледа. Сви делови Обрасца 1. морају бити попњени на

начин како то образац прописује и молимо Вас да о томе стриктно водите рачуна. Потписати

и печатирати свуда где се то захтева.


 

2.Доставите попуњено Пропратно писмо (Образац бр.12). Попунити, потписати и печатирати свуда где се то захтева.;


 

3. Изјаву (Образац бр.13). Попунити, потписати и печатирати свуда где се то захтева.;


 

4. Одлуку надлежног органа који је усвојио ревидирани (по основу решења) Годишњи програм.


 

Фудбалски клубови предају документацију у Фудбалском савезу општине Параћин

преко кога остварују посредно чланство у ССОП, који ће објединити документацију

свих фудбалских клубова и доставити СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН..

Документација се предаје у три примерка СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ

ПАРАЋИН.


 

Водите рачуна да је рок 8. дана у складу са законом, да ревидирате Годишњи програм за

2017.годину

 

Образаце можете преузети овде.

 

 
Back to content | Back to main menu