АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Отварање посебног текућег рачуна
11. Januar 201


Потренбо је да сви спортски клубови што пре отворе трезорски рачун како би смо финансирање у 2017. години отпочели што пре.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Сва овера докумената која се захтева може се урадити у згради Општинске управе Параћин - шалтер бр.2. као сто пише у мејлу.

Потребна документација за отварање посебног текућег рачуна код Управе за трезор за спортске клубове и спортска удружења општине Параћин за реализацију годишњег програма:

  • Извод (решење) из АПР-а (оверена фотокопија)
  • ПИБ (оверена фотокопија документа који сте добили из Пореске управе)
  •  Депо картон- три примерка ( депо картоне добијате у управи за трезор (код Аце) , бивша зграда ЈУ банке (депо картон треба попунити, потписати и печатирати)
  • Статут (фотокопија Статута)
  • Одлука о избору овлашћеног лица (оверена фотокопија или оригинал одлука)
  • ОП образац ( набављате у књижари и обавезно је да буде оверен)
  • Образац ЗУ-3/ЗБ-3 (образац попунити, печатирати и потписати)    
  • Образац НО-3 Налог за отварање рачуна у два примерка- само попунити ( потписује овлашћено лице у Општини )
  • Документ на основу ког се отвара посебни текући рачун  

У секцији за преуѕимање су обрасци које треба попунити и донети у канцеларију број 47. зграде општине Параћин, ради провере и даље обраде.

- Оверу документа можете обавити бесплатно у општини на шалтеру бр.2 (Документација за оверу се доставља у два или више примерка)

- РОК за доставу документације сами одредите

 
Back to content | Back to main menu